Συνέντευξη: Πώς να χρησιμοποιήσεις τη Μέθοδο S.T.A.R.

Κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης μπορεί να πρέπει να απαντήσουμε σε αρκετές ερωτήσεις που στοχεύουν στην αξιολόγηση των ικανοτήτων μας ή της συμπεριφοράς μας. Τέτοιες ερωτήσεις μπορεί να είναι η γνωστή ερώτηση για τα "δυνατά μας σημεία" ή ερωτήσεις που σχετίζονται με την περιγραφή της συμπεριφοράς μας σε συγκεκριμένες περιστάσεις, όπως για παράδειγμα "μιλήστε μας για μια σύγκρουση που είχατε με συνάδελφο και πώς τη χειριστήκατε", ή "μιλήστε μας για ένα πρόβλημα που προέκυψε στη δουλειά σας και πώς το λύσατε". Υπάρχουν πολλές ερωτήσεις αυτού του τύπου που ουσιαστικά στοχεύουν στον εντοπισμό δεξιοτήτων που είναι απαραίτητες για τη θέση εργασίας.

Μελέτες έχουν δείξει ότι ο καλύτερος τρόπος για να προβλέψει ο εργοδότης τη μελλοντική απόδοση ενός υποψήφιου είναι με τη διερεύνηση της απόδοσής του στο παρελθόν σε παρόμοια περίσταση.

 

Η Μέθοδος S.T.A.R. είναι μια πολύ εύκολη και χρήσιμη μέθοδος που μπορεί να μας βοηθήσει να απαντήσουμε με επιτυχία τέτοιες ερωτήσεις. S.T.A.R. σημαίνει Situation --- Task --- Action ---- Result και είναι στην πραγματικότητα η αφήγηση μιας σύντομης ιστορίας, στην οποία περιγράφουμε την κατάσταση (situation), τι έπρεπε να γίνει (task), τις ενέργειες που κάναμε (action) και τα αποτελέσματα των ενεργειών αυτών (results).

 

Ας δούμε ένα παράδειγμα για να γίνει περισσότερο κατανοητό. Έστω ότι πρέπει να απαντήσουμε στην ερώτηση "μιλήστε μας για ένα πρόβλημα που προέκυψε στη δουλειά σας και πώς το λύσατε". Σε μια τέτοια ερώτηση θα δομήσουμε την απάντησή μας με τέτοιο τρόπο ώστε να περιγράψουμε αρχικά το πρόβλημα (situation / task), τις ενέργειές μας για την επιλύσή του (action) και το αποτέλεσμα (result).

 

Τώρα αφιερώστε 2-3 λεπτά να σκεφτείτε ένα περιστατικό από την τωρινή σας δουλειά ή από προηγούμενη θέση στο οποίο είχατε σημαντικό ρόλο στην επίλυση του προβλήματος. Σκεφτείτε τις πιο σημαντικές προκλήσεις που έχετε ξεπεράσει και τις λύσεις που δώσατε είτε πρόκειται για καθημερινές εργασίες του τμήματός σας είτε για θέματα στρατηγικής.

 

Μέσα από τη σύντομη εξιστόρηση του περιστατικού και των ενεργειών μας, μπορούμε να αναδείξουμε σημαντικές δεξιότητες που σχετίζονται με την επίλυση προβλημάτων όπως:

Πρωτοβουλία - "Το ανέλαβα μόνος μου χωρίς επίβλεψη ή καθοδήγηση"

Δημιουργικότητα - "Βρήκα έναν πρωτότυπο τρόπο για να λύσω το πρόβλημα. Βρήκα μια νέα λύση"

Αναλυτική σκέψη - "Μπορώ να αναλύσω τα δεδομένα και τι χρειάζεται να γίνει, βήμα-βήμα"

Προσαρμοστικότητα - "Μπορώ να προσαρμοστώ σε μια δύσκολη κατάσταση που δεν είναι οικεία και να βρω λύση"

 

Η Μέθοδος STAR θα σας βοηθήσει να οργανώσετε τις σκέψεις σας και να μετατρέψετε το παράδειγμά σας σε μια ενδιαφέρουσα (χωρίς φλυαρία) ιστορία η οποία θα είναι ταυτόχρονα και πειστική γιατί δείχνει μέσω του παραδείγματός σας ότι αν μελλοντικά τύχει στη δουλειά σας μια παρόμοια κατάσταση θα είστε σε θέση να αντιμετωπίσετε τις προκλήσεις και να δώσετε λύσεις.

 

Τέλος, είναι σημαντικό να θυμάστε ότι δεν πρέπει να αποστηθίσετε την απάντησή σας. Δεν είναι εξέταση προφορικού μαθήματος! Σημειώστε τα βασικά σημεία της ιστορίας σας, χωρίς να απομνημονεύσετε την κάθε λέξη. Με αυτόν τον τρόπο θα είστε προετοιμασμένοι αλλά θα διατηρήσετε και μια φυσικότητα στις απαντήσεις σας.

 

Άννα Ντούμα

Επαγγελματική Σύμβουλος | CV Excellence

 

 

 

 

Περισσότερα άρθρα

ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΑΓΧΟΣ: ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΕΤΑΙ ΚΑΙ ΠΩΣ ΝΑ ΤΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΙΣ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Ο ΜΥΘΟΣ ΤΟΥ "DREAM JOB" ΚΑΙ Η ΧΑΡΑ ΤΗΣ "ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ" ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ