Τιμές

Αναζήτηση εργασίας

Οι τιμές περιλαμβάνουν το ραντεβού, τη σύνταξη και τις τελικές διορθώσεις των αρχείων προς παράδοση.

Επαγγελματική Συμβουλευτική / Προσανατολισμός (Συνεδρία 60')

40€

Πληροφορίες / Συμβουλές για την αναζήτηση εργασίας

40€

Βιογραφικό στα Ελληνικά *

70-80€

Βιογραφικό στα Αγγλικά *

80-100€

Cover Letter στα Ελληνικά

60€

Cover Letter στα Αγγλικά

70€

LinkedIn profile

60

Προετοιμασία για interview (για 90')

60€

Συστατική επιστολή 

60€

*Η τιμή καθορίζεται από τα χρόνια της επαγγελματικής εμπειρίας 


 

Σπουδές

Οι τιμές περιλαμβάνουν το ραντεβού,τη σύνταξη και τις τελικές διορθώσεις των αρχείων προς παράδοση.

Επαγγελματική Συμβουλευτική / Προσανατολισμός (Συνεδρία 60')

40€

Πληροφορίες / Συμβουλές για σπουδές

40€

Βιογραφικό στα Αγγλικά

70€

Personal Statement/Motivation Letter/Essay

80€ 

Συστατική επιστολή

60€

Προετοιμασία για interview με πανεπιστήμια (για 90')

60€